tilsatt som høgskolelærer i midlertidig stilling i drama etter å ha vært øvingslærer ved Sagene i. Laget sto tilsluttet "Landslaget for kristen skole" og "Norges kristelige student- og gymnasiastlag".

Les mer…