gudstjänster, konserter och kyrkliga förrättningar. Obemannade flyganordningar som flyger på domkyrkogården kan upplevas störande eller.o.m. Därför ber vi att inga obemannade flyganordningar flygs innanför murarna på domkyrkogården utan separat

Les mer…