seg om å støtte ungdommene og hjelpe dem med å fortelle deres historie, slik de opplever den. Din rolle er å være en støtte. Som pårørende kan du

Les mer…