spenningsfeltet mellom psykologi, medisin, psykiatri, sosialmedisin og sosialantropologi. Én av behandlingstilnærmingene vil bli presentert nærmere og anvendt for å illustrere sentrale behandlingsteknikker og -prosedyrer. Undervisningen i emnet vil gå

Les mer…