Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und Häftlinge im Deutschen Reich und im besetzten Europa. Hvordan ble innsatsen organisert? Hvordan tilpasset næringslivet seg tilgangen på store mengder billig arbeidskraft i form av 140

Les mer…