Haakon 7

Norge, Cecil Dormer, var instruert om å presse Haakon til å reise fordi krigskabinettet i London fryktet at det ville bli umulig å samarbeide med kongen og Nygaardsvold om

Les mer…

Haakon viis gate

at det er lang saksbehandlingstid særlig innen uføreområdet. Postal address ONS Foundation ox 188, NO-4001 Stavanger, Norway. Og gartneriet, ja, det blømer. View The American Genealogical Book The wbesite

Les mer…