er særlig fokus på byutvikling, og man står overfor utfordrende og spennende plan- og utbyggingsprosjekt både innenfor samferdsel, fjernvarme, byforningsprosjekt.m. Prosjektlederen ønsker å rette en særskilt takk til

Les mer…