kartleggingen av klientens problemer og behov og hans/hennes evner, ønsker og ressurser, til beslutningen om at vilkår skal stilles, og hva de i tilfelle skal gå. En familie med

Les mer…