Mentale lidelser

symptomer. Øget indsigt heri er nødvendig for mere effektiv behandling. I den traditionelle lægeverden, stoler lægerne på en eneste blodprøve, nemlig TSH, for at diagnosticere og behandle skjoldbruskkirtlens dysfunktion.

Les mer…

Psykologi og psykiske lidelser håkonsen

spørreskjemaer er standard i de fleste diagnostiske vurderinger for psykiske lidleser. Men ved alvorlige tilstander (psykoser hvor pasienten på grunn av sin psykiske lidelse ikke lenger er i stand

Les mer…

Dissosiative lidelser

spenningsfeltet mellom psykologi, medisin, psykiatri, sosialmedisin og sosialantropologi. Én av behandlingstilnærmingene vil bli presentert nærmere og anvendt for å illustrere sentrale behandlingsteknikker og -prosedyrer. Undervisningen i emnet vil gå

Les mer…

Komorbide lidelser

adult women with eating disorders: defining a broader eating disorder phenotype». Dersom læringsmiljøet eller studiesituasjonen ved lærestedet ditt ikke er tilpasset funksjonshemmingen din, kan du ha rett til

Les mer…

Psykoselidelser

del av symptombildet ved lidelser som schizofreni, paranoide psykoser, bipolare lidelser, alvorlig depresjon og rusmiddelproblemer. Det er generelt for alle mennesker en glidende overgang fra det normale til det

Les mer…