Du er som en rose. Annonser, gjentakelse, vi kan gjenta ord, fraser, ytringer eller handlinger med mer, og virkningen kan være å understreke det som er viktig i en

Les mer…