også dokumentert effekt på forebygging av bipolar lidelse, samt dempende effekt under manier. Blant dem som fikk injeksjoner med det samme stoffet, var risikoen for gjeninnleggelser redusert med hele

Les mer…