Sats reiseregning 2018

arbeidstaker avvikler ferie. Arbeidsgodtgjørelsen skal være en kompensasjon for arbeid ut over ordinær arbeidstid, for arbeid om natten. Statens satser for både inn- og utland er ikke klare. Dato

Les mer…

Reiseregning

med å logge inn med ID-porten, må du kontakte Difi. Trykk på refusjoner i menyen. Reiseregningsskjema, seksjon 1 Innhold, reiseregningskjema, bokmål, nynorsk. Du finner mye hjelp når du logger

Les mer…

Reiseregning skjema staten

dag ikke. Og som det står, skattefri sats gjelder også for bruk av el-bil og utenlands. Om kilometersats i NKKs reiseregninger,.o.m. Differansen mellom skattefri sats og statens sats skal

Les mer…

Statens reiseregning skjema

satser og tillegg komme automatisk opp i skjemaet.

Les mer…