Reiseregningsskjema staten

DFØ. Trykk på send for å sende inn reiseregningen. Slette en utgiftspost Trykk på utgiftsposten du skal slette. Legg inn sted (sted blir synlig i listen over reiseregninger).

Les mer…

Reiseregning mal

brukerne og innarbeidet i SPH. Skjemaer NFF Indre Østland, skjemaer NFF Nordmøre og Romsdal, skjemaer NFF Nordland. Får du utnyttet ditt potensiale? I denne portalen vil det for eksempel

Les mer…

Sats reiseregning 2018

arbeidstaker avvikler ferie. Arbeidsgodtgjørelsen skal være en kompensasjon for arbeid ut over ordinær arbeidstid, for arbeid om natten. Statens satser for både inn- og utland er ikke klare. Dato

Les mer…

Reiseregning

med å logge inn med ID-porten, må du kontakte Difi. Trykk på refusjoner i menyen. Reiseregningsskjema, seksjon 1 Innhold, reiseregningskjema, bokmål, nynorsk. Du finner mye hjelp når du logger

Les mer…

Reiseregning skjema staten

dag ikke. Og som det står, skattefri sats gjelder også for bruk av el-bil og utenlands. Om kilometersats i NKKs reiseregninger,.o.m. Differansen mellom skattefri sats og statens sats skal

Les mer…

Statens reiseregning skjema

satser og tillegg komme automatisk opp i skjemaet.

Les mer…