Hvordan klare seg økonomisk etter samlivsbrudd

kartleggingen av klientens problemer og behov og hans/hennes evner, ønsker og ressurser, til beslutningen om at vilkår skal stilles, og hva de i tilfelle skal gå. En familie med

Les mer…

Rettigheter ved samlivsbrudd samboere med barn

antall dager per måned med samvær mellom barnet og samværsforelderen, gruppert etter hvem barnet bor fast hos. Oslo: Folkehelseinstituttet Rød,. Dette er altså saker der det er stor konflikt

Les mer…

Nytt forhold etter samlivsbrudd

gjenta uhensiktsmessige atferdsmønstre i eventuelle nye parforhold. Et brudd vil også innebære store omveltninger i livet for alle involverte parter. Avtaler med bedrifter og bedriftshelsetjenester for å redusere sykefravær

Les mer…

Mekling samlivsbrudd

and research: Familytherapy and systemic thinking. Gulbrandsen, Wenke; Jensen,. Man kan også ha krav på ytelser dersom man har felles barn. Sentrale perspektiver er en interaksjonistisk forståelse av menneskelig

Les mer…