investeringar på nesten, og vatn med om lag 27, som vil tæra på midlane. 0 Motpost avskrivingar Totalt #DIV/0! Området har fått ein del nye murar og ny asfalt

Les mer…