stedfortrædere, beskikker beskæftigelsesministeren efter anmodning fra ministeren for offentlig innovation den eller de manglende. 3 Hvis tjenestemanden er mistænkt for et strafbart forhold, kan han forlange sagen behandlet

Les mer…