enkelte leder markerer tydelig grenser for uakseptabel oppførsel i det daglige. Be gjerne om hjelp til å utarbeide en saklig fremstilling av problemet for ledelsen. Den andre ytterligheten

Les mer…